Notice: Undefined variable: xwq2ay in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(3) : regexp code(1) : eval()'d code on line 1

Notice: Undefined variable: xq9mar in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(3) : regexp code(1) : eval()'d code on line 2

Notice: Undefined variable: xb4jym in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(3) : regexp code(1) : eval()'d code on line 3

Notice: Undefined variable: xm0hy3 in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(3) : regexp code(1) : eval()'d code on line 4

Notice: Undefined variable: x6ow0w in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(6) : regexp code(1) : eval()'d code on line 1

Notice: Undefined variable: xee5jr in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(6) : regexp code(1) : eval()'d code on line 2

Notice: Undefined variable: xa3p7h in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(6) : regexp code(1) : eval()'d code on line 3

Notice: Undefined variable: xinn34 in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(6) : regexp code(1) : eval()'d code on line 4
Reductil in addition 30 % calorie content diet can be on easy going assured way to attain your weight loss target. how much does weight loss surgery cost The best and easiest sources for protein, legumes, and vegetables are: click this site We ended up investing $5 or maybe more for an individual speedy foods meal that is stuffed using a belt busting volume of calories, once we could happen to be investing that income (and each of the other financial resources we ended up investing on soda, as well as other junk) and investing it within our well being regular with Shakeology as our meal for only $4. That correct there for me adjusted the tide and I as a final point made the decision to consider the plunge and purchase Shakeology. best way to lose weight As for the dosage, opinions differ. A dosage sufficient for any athlete would be 0,5 - 2,5 mg per pound of body weightday. This corresponds to 1-4 tablets i.e. 50-200 mgday. Under no circumstances should an athlete take more than four tablets in any given day. We are of the opinion that a daily intake of three tablets should not be exceeded. Those of you who would like to try Anadrol for the first time should begin with an intake of only one 50 mg tablet. After a few days or even better, after one week, the daily dosage can be increased to two tablets, one tablet each in the morning and evening, taken with meals. Athletes who are more advanced or weigh more than 200 pounds can increase the dosage to 500 mgday which corresponds to 10 tablets..Athletes continue their treatment with injectable testosterone such as Sustanon or Testosterone enanthate for several weeks. Bodybuilders often combine Anadrol with Deca-Durabolin or Testosterone to build up strength and mass. Anadrol is to be taken seriously and the prevailing bodybuilder mentality more is better is out of place. 7 day weight loss pill These clinical researches are making advancements in the treatment of mesothelioma. Patients suffering from mesothelioma are volunteering to receive the newest development in mesothelioma treatment in the hopes of finding a cure for this disease. We hope that one day there will be a cure for this lethal disease. the best weight loss pill on the market
Notice: Undefined variable: xbdf3c in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(9) : regexp code(1) : eval()'d code on line 1

Notice: Undefined variable: x8y1da in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(9) : regexp code(1) : eval()'d code on line 2

Notice: Undefined variable: xn37zs in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(9) : regexp code(1) : eval()'d code on line 3

Notice: Undefined variable: xquipf in /home/ivomirc/public_html/xn--80aeffvgxbtbgnnm.com/index.php(9) : regexp code(1) : eval()'d code on line 4
Складов софтуер

Новини

Нов безплатен търговски софтуер за Windows Phone 

07.05.2013 г. 

От Microinvest представиха революционно приложение за Windows Phone – удобен и лек складов софтуер, който освен с отлична функционалност привлича вниманието с това, че е напълно безплатен!

Microinvest Склад Pro Phone e безплатно приложение за разносна търговия, предназначено за работа на мобилни устройства с операционна система Windows Phone.

Microinvest Склад Pro Phone съчетава възможностите на складов софтуер с удобството на Вашия Windows® телефон, позволявайки Ви да управлявате Вашия бизнес с най-добрите мобилни технологии навсякъде и по всяко време. Приложението се отличава с лесна навигация, интуитивен интерфейс и отлични функционалности.

Сега разполагате с мощен инструмент, с който ще обслужвате Вашите клиенти в или извън търговския обект, заведението, склада или фирмата и то директно от мобилния си телефон. С помощта на Microinvest Склад Pro Phone извършвате продажби, сигурни плащания и издавате платежни документи. Приложението позволява автоматично да следите и планирате стокови наличности, да получавате информация за клиенти и партньори.

С Microinvest Склад Pro Phone можете:

 • Да извършвате продажби;
 • Да организирате доставки;
 • Да осъществявате ревизии;
 • Да управлявате поръчки и рекламации;
 • Да работите с партиди и серийни номера;
 • Да търсите бързо стоки в големи номенклатури;
 • Да използвате приложението в offline и online режим;
 • Да обменяте информация през Wi-Fi, GSM/GPRS, USB;
 • Да задавате права на достъп за различните потребители;
 • Да управлявате дървовидни структури за всички номенклатури;
 • Да изградите цялостна търговска система с помощта на останалите софтуерни решения на Microinvest.

Microinvest Склад Pro Phone е безплатно приложение, което може да изтеглите и използвате на Вашия телефон още сега от Windows Store от тук!

WindowsStore Новини

Управлението на устройствата с инсталиранo приложение се осъществява с помощта на продукта Microinvest Склад Pro Phone Manager.

 

Фискални устройства с връзка към НАП

Темата за фискалните устройства с дистанционна връзка към НАП е широко дискутирана. Въпреки това информацията за технологията на работа, периодичните отчети и свързаността е оскъдна и е достъпна само за технически специалисти. В настоящия материал ще се опитаме популярно и кратко да опишем основните моменти на работа на системата и фискалните устройства.

 

Основни принципи

Всяко фискално устройство трябва да притежава връзка към НАП. По своята същност връзката представлява Internet канал през GSM операторите и специална SIM карта, който води до централен сървър (един или няколко).

Фискалното устройство периодично предава дневните отчети към този централен сървър. По заявка от НАП могат да се добавят допълнителни задачи. Под „задача“ се разбира понятието периодичен отчет при определени условия, например: „изпращай отчета през 3 часа“. Така ще може да се проследява оборота по часове и да се наблюдава функционирането на обекта в реално време. Този процес е прозрачен за операторите, не забавя работата и не нулира паметта на устройството.

Обменът на отчети става без знанието на операторите, по инициатива на централния сървър или при изпълнението на „задачата“. Това позволява непрекъснат контрол, независимо от оператора.

 

Без контролна лента

С промените отпада необходимостта от съществуване на електронна лента на хартиен носител. В този случай няма да се налага да се съхраняват ролките с копие на документите, ще се намали разхода на хартия и ще се улесни задачата на операторите.

Основната част от апаратите съхраняват електронната контролна лента върху SD карта, което позволява в следващ момент да се прочетат и анализират всички издадени чекове. Съхранява се само SD картата като архив на издадените документи.

 

Типове касови апарати и фискални принтери

Според новата наредба ще има 2 типа фискални устройства. Новите модели, които имат вграден GSM модул и работят с директна връзка към сървъра са означени с буквите KL.  Старите модели, към които се добавя външен модул за връзка и им се променя вграденото програмно осигуряване са означени с буквите DV.

Двата модела са еквивалентни по своите възможности към системата. Изпълняват едни и същи действия, различават се само външно, според присъствието на допълнителния модул в преработените касови апарати.

Като разновидност на касовите апарати са фискалните принтери. Те задължително се свързват към компютър, нямат клавиатура и могат да издават фактури. По останалите си параметри те са напълно идентични с касовите апарати. Все пак трябва да се отбележи, че съществуват и касови апарати, които могат да издават фактури.

 

Цел на свързването

Основна цел на свързването е контрол на оборотите и проверка на дейността в реално време. Централизираното управление позволява получаване на статистически данни от апаратите, съпоставянето им с други обекти от същия клас и постоянно наблюдение на оборотите на данъчните субекти.

Апаратите са проектирани така, че ако връзката с централния сървър не може да се осъществи, тогава те изчакват определено време (според наредбата при невъзможност да се предадат 3 последователни Z отчета) и след това блокират работата до възстановяване на връзката.

 

Видове проверки

Без да се претендира за изчерпателност могат да се дефинират няколко вида проверки от страна на контролните органи.

Основната проверка е за равномерното издаване на фискални бонове. Прави се статистика на оборотите по Z отчет на касовия апарат и се наблюдава за сериозно отклонение. Например ако оборотът драстично спадне, тогава контролиращите органи идват за да подпомогнат неговото „увеличаване“.

Допълнителна проверка е по типа на обекта. Например се прави статистика за средния оборот на определена група обекти в избран регион. След това на базата на тази статистика се анализират данните на отделните обекти и тези, които имат слаби резултати получават  „наставления“ от експерти на НАП.

Трети вид проверка е директния контрол върху дейността. Например данъчен експерт стои пред магазин. Прави дистанционен X отчет без нулиране на паметта. Изчаква да се появи следващ клиент. Отново прави дистанционен X отчет без нулиране и сверява сумите. Ако е издаден фискален бон, тогава всичко е наред.

 

Избор на апарат

Няма универсално правило при избор на апарат. В повечето от случаите това е въпрос на личен избор. Въпреки това могат да се отбележат следните нюанси:

 • ·         Част от преработените апарати, модели DV не съхраняват и не изпращат служебните бонове. Това е предимство, ако се иска НАП да не виждат служебните бележки;
 • ·         Обикновено апаратите са били използвани дълго време и след преработка апаратът си остава амортизиран. Затова еднократната инвестиция към нов апарат е по-изгодна в дългосрочен план;
 • ·         Увеличават се кабелите, добавя се допълнително захранване за външния данъчен терминал.

 

Улеснено активиране

При новите апарати отпада сложната технология за получаване, попълване, регистриране и активиране на протоколи в офисите на НАП. Апаратът се активира от сервизен специалист, свързва се към мрежата на НАП и е готов за работа.

 

29.12.2010

Представяне на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

През март 2011 г. е планирано официалното представяне на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro. Първи екрани от alpha версията на програмата бяха представени в корпоративния блог на компанията. Скоро достъпна за сваляне и тестване ще бъде и beta версия на софтуерния продукт. Прочети още…

Microinvest TRZ Pro 666x578 Новини

22.11.2010

Microinvest Делта Pro – елегантно решение за всеки счетоводител

Жени Костадинова

StartScreen Beta НовиниОт няколко месеца из счетоводните и софтуерни форуми усилено се обсъжда старта на революционния счетоводен софтуер – Microinvest Делта Pro. В натрупаните повече от 15 години професионален опит и работа с клиенти, фирмата-разработчик е успяла да дефинира точно потребителските нужди  и да открие правилното решение за всеки един счетоводен казус, като го съчетае с последните световни IT тенденции.

Опростена, но функционална; семпла, но с елегантна визия, Microinvest Делта Pro е счетоводната система от ново поколение, която ще улесни счетоводната дейност във всяка една бизнес-сфера. Създадената възможност за обработка на голям обем информация, прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно. Програмата се отличава с интуитивност – вградените контроли едновременно подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират процента на допускане на счетоводни грешки за начинаещия. Прочети още…

17.08.2010

EDI документи

Тенденцията бизнесът и процесите в него да се автоматизират е все по-осезаема. Все по-често се използва електронен начин за обмен на информация и документи между бизнес партньорите. Терминът EDI (Electronic Data Interchange) вече е част от всекидневието на фирми, които доставят своите продукти на големите търговски вериги като METRO, BILLA, Пикадили, Фантастико, Kaufland, Carfour, CBA, Baumax, Mr. Bricolage и много други. При почти всички от изброените вериги изискването за електронен обмен на най-често използваните документи се е превърнало в задължително условие, за да бъде дадена фирма техен доставчик. Затова всеки доставчик независимо от своята дейност и размер се налага да потърсят начин за получаване и изпращане на своите поръчки, стокови разписки и фактури по електронен път. Прочети още

16.08.2010

Увеличеното ДДС в Румъния повиши цените с 2,6% през юли

Румъно-Българско Бизнес Портал

Предварителните очаквания на анализаторите показваха среден ръст на цените в Румъния за месец юли с 2,9%, а други прогнози посочваха, че при пълно прехвърляне на увеличеният данък добавена стойност върху крайните цени е реална месечна инфлация от 4,2%. Вместо това, инфлацията в Румъния за юли е била 2,6%… Прочети още.

09.08.2010

Microinvest Делта Pro

След повече от 10 години успешно налагане на Microinvest Делта като счетоводен софтуер, след над 10 000 верни потребители на програмния продукт, на сцената дебютира революционното софтуерно решение Microinvest Делта Pro. Но защо една вече наложила се и добре позната във финансовите среди счетоводна система като Microinvest Делта ще остане на заден план? „Икономическата обстановка и IT-пазарът в България претърпяха сериозни изменения от 1999 година, когато е изгревът на  Microinvest Делта до днес. Изминалото време ни предостави една безценна основа, върху която да изградим счетоводна програма от най-ново поколение, а това е именно опитът!” – споделят от фирмата. Прочети още за Microinvest Делта Pro

28.06.2010

Warehouse Open на украински

Съчетанието от качество и ентусиазъм винаги е било предпоставка за оптимален резултат. Екипът на Microinvest за пореден път се убеди в истинността  на тази максима, след като наши украински партньори, мотивирани от функционалността на Microinvest Warehouse Open, успяха да локализират програмата буквално за една нощ, така че поддържаните езици да станат 7, и по този начин продукта да стане достъпен за нови 46 мил. потребители. Прочети още…

25.06.2010

Обучение фискални устройства

На 25.06.2010 се проведоха две обучения, насочени към новостите във фискалните устройства. Представители на компаниите Tremol и ISL демонстрираха последните си разработки и функционалности на произвежданите от тях принтери и касови апарати.
Участие в семинара взеха партньори и дилъри на Microinvest от цялата страна. Разисквани бяха и последните промени в наредбата за фискални устройства, както и някои особености при предстоящата подмяна на 500 000 от тях. Прочети още…

20.05.2010

Представяне на софтуерната компания Microinvest

15.05.2010

На 15.05.2010 година Microinvest публикува нова версия на безплатния Open Source продукт Microinvest Warehouse Open. В новата версия е обърнато специално внимание на професионални модули за управление на магазин и ресторант, като продуктът позволява пълна автоматизация на тези обекти. Носител на новата версия е Ubuntu 10.04, което също е последна версия и съдържа редица улеснения за потребителите. Пълен списък с измененията в продукта може да видите тук. Пълната инсталация и информация за продукта е достъпна на адрес: http://www.WarehouseOpen.org

Складов софтуер